Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Ωτο-Ρινο-Λαρυγγολογικά νοσήματα > Τραχηλική διόγκωση, Lymphadenitis colli

Τραχηλική διόγκωση, Lymphadenitis colli

ICD-10: R22

Ορισμός

Σκληρία, η οποία αναπτύχθηκε σε βραχύτερο ή μακρύτερο χρονικό διάστημα στα μαλακά μόρια του λαιμού.

 

Αιτιολογία

Λοιμώδη αίτια: Συχνά αιφνίδια έναρξη κατά την ανάρρωση από λοίμωξη των άνω αεροφόρων οδών, συνήθως σε παιδιά. Οι αδένες μπροστά από τις γωνίες των γνάθων προσβάλλονται συχνά από λοιμώξεις των δοντιών. (ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και η νόσος του Hodgkin μπορεί να έχει αιφνίδια έναρξη!).

Κακοήθεια: Συνήθως σκληρία, που αυξάνεται σε μακρό χρονικό διάστημα (μηνών). Π.χ. λέμφωμα ή μετάσταση από την περιοχή της κεφαλής-τραχήλου, ακόμη και από τους πνεύμονες.

Διαμαρτία ή συγγενής παραλλαγή: Μόρφωμα, που υπάρχει πολλά χρόνια, συνηγορεί γι’αυτό. Οι κύστεις τραχήλου είναι πιο συχνές στα παιδιά, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και αργότερα στην ηλικία των 18-20 ετών.

Διάφορα: Βρογχοκήλη, χρόνιες λεμφαδενίτιδες, λιπώματα, αθηρώματα, αποστήματα, όγκοι θυρεοειδούς, θυρεοειδίτιδα, λεμφαγγείωμα, δερμοειδής κύστη, μετατραυματικό αιμάτωμα, οζώδης περιτονιίτιδα, φυματίωση κ.ά..

 

Διερεύνηση

Ιστορικό, ψηλάφηση για εκτίμηση της σύστασης, καταγραφή τυχόν κινητικότητας και ευαισθησίας ή μη-ευαισθησίας. Σε οξείες λεμφαδενίτιδες οι λεμφαδένες είναι συνήθως ευαίσθητοι, ελαστικοί και κινητοί. Σε κακοήθειες είναι συνήθως σκληροί χωρίς ευαισθησία και χωρίς κινητικότητα. ΩΡΛ/κή εκτίμηση, κατά την οποία γίνεται προσεκτικά επισκόπηση του λάρυγγα και του επιφάρυγγα και εξετάζονται τα ρινικά τοιχώματα. Ελέγχονται οι συνήθεις παράμετροι λοίμωξης, η CRP ή η ΤΚΕ και η γενική αίματος, η ελεύθερη-Τ4, η TSH. Λαμβάνεται FNA: Τουλάχιστον 3 πλακάκια είτε από τον αρμόδιο γιατρό είτε από το κυτταρολογικό εργαστήριο. Αν κριθεί απαραίτητο, περισσότερη διερεύνηση με ΑΤ τραχήλου και του άνω θώρακα. Ειδικά σε μεσήλικες και ηλικιωμένους ασθενείς πρέπει το οίδημα αδένων άγνωστης αιτιολογίας να θεωρείται κακόηθες, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

Οδηγίες, που προέρχονται από τη δική μας επαγγελματική εμπειρία

Στα παιδιά είναι συνηθισμένες οι ακίνδυνες τραχηλικές λεμφαδενίτιδες. Η διάρκεια των αδενίτιδων μπορεί να φτάσει τους έξι μήνες. Συχνά οι γονείς ανησυχούν. Επανεκτίμηση με ψηλάφηση μετά από 1-2 εβδομάδες. Εξηγήστε προσεκτικά στους γονείς (Dr Kingstam, Trollhättan).

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.