Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Οφθαλμικά νοσήματα > Οξεία απώλεια όρασης

Οξεία απώλεια όρασης

Διερεύνηση

Είναι καθοριστικό για τη διάγνωση να διευκρινιστεί, εάν έχει προσβληθεί ο ένας ή και οι δύο οφθαλμοί, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο έχει συμβεί η απώλεια της όρασης, εάν υπάρχουν συνοδά συμπτώματα, όπως άλγος και/ή ερυθρός ή ωχρός οφθαλμός.

Σε αμφοτερόπλευρη απώλεια της όρασης τίθεται η υποψία συμμετοχής του ΚΝΣ (ΑΕΕ, αιμορραγία).

Σε ετερόπλευρη απώλεια της όρασης τίθεται η υποψία ανάλογα με το χρονικό διάστημα:

* Σε τελείως οξεία (δευτερόλεπτα, λεπτά) επιδείνωση της όρασης τίθεται η υποψία αιμορραγίας του υαλοειδούς σώματος ή αρτηριακής απόφραξης (παροδική αμαύρωση ή απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς/απόφραξη κλάδου της αρτηρίας).

* Σε ταχεία (εντός ωρών) επιδείνωση της όρασης τίθεται η υποψία αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς, αιμορραγίας του υαλοειδούς σώματος ή φλεβικής απόφραξης.

* Σε σταδιακή (εντός μηνών) επιδεινούμενη μείωση της όρασης τίθεται η υποψία διαθλαστικής ανωμαλίας, καταρράκτη, γλαυκώματος, εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, οπτικής νευρίτιδας, δυστροφίας του κερατοειδούς, μελαγχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

* Σε σταδιακή (εντός μηνών) επιδεινούμενη μείωση της όρασης + άλγος τίθεται η υποψία οπτικής νευρίτιδας (λευκός οφθαλμός) ή όταν ο οφθαλμός είναι ερυθρός, τίθεται η υποψία κερατίτιδας, ιρίτιδας, σκληρίτιδας, οξέος γλαυκώματος.

* Σε παροδική απώλεια της όρασης τίθεται η υποψία παροδικής αμαύρωσης, ημικρανίας ή οξέος γλαυκώματος.

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.