H Ιατρική στην Πράξη

PM 2017

Χλαμυδιακή πνευμονία (TWAR)

ICD-10: A56-P

Αιτία

Μόλυνση από Chlamydia pneumoniae (άλλη ονομασία είναι Chlamydophila pneumoniae) διαμέσου σταγονιδίων (βήχα) ή μετά από επαφή, συχνά μετάδοση στο οικογενειακό περιβάλλον. Πρόκειται για ενδοκυττάρια βακτηρίδια. Είναι συνηθισμένο το να έχουν νοσήσει ήδη τα μικρά παιδιά. Ο όρος TWAR αποτελεί εναλλακτική ονομασία κι αποτελεί τα αρχικά των λέξεων: Taiwan Acute Respiratory Disease.

Συμπτώματα

Συχνά πρόκειται για λοίμωξη, που αφορά τις άνω αεροφόρες οδούς ιδιαίτερα σε παιδιά. Χρόνος επώασης περίπου 3 εβδομάδες. Εκδηλώσεις, που ξεκινούν από ασυμπτωματική μορφή μέχρι βαριά λοίμωξη. Αρχικά τα συμπτώματα μοιάζουν με συμπτώματα ιογενούς λοίμωξης. Μπορεί να προσβάλλει όλα τα τμήματα του αναπνευστικού. Είναι τυπική περίπτωση ένας νεαρός ή νεότερος ενήλικος να προσέρχεται στο ιατρείο λόγω “κρυολογήματος”, που δεν υποχωρεί ή που υποτροπιάζει επανειλημμένα. Ποικίλη κλινική εικόνα: Πονόλαιμος, βλέννα στις άνω αεροφόρες οδούς με επαναλαμβανόμενο ξερόβηχα, παραγωγικός βήχας, που διαρκεί μακρό χρονικό διάστημα, αίσθημα βουλωμένου αυτιού, βάρος στο στήθος [τυπική ενόχληση], ηπιότερη πνευμονία, κεφαλαλγία, ίλιγγος, μυαλγία- αρθραλγία, αύξηση παλμού στη φυσική προσπάθεια, αίσθημα κόπωσης με συνοδή εικόνα καταβολής/ευερεθιστότητας. Μπορεί να προκαλέσει την έκλυση κρυφού άσθματος, καθώς και έξαρση ΧΑΠ. Είναι άγνωστο το αν το βακτηρίδιο μπορεί να προκαλέσει χρόνιο άσθμα. Γενικά η εξέλιξη είναι ήπια με αυτόματη ίαση, αλλά μπορεί να διαρκέσει για μήνες. Μπορεί να ερμηνευτεί λανθασμένα ως “εφηβική συμπεριφορά” (κοιμάται εύκολα και πολύ, ελαττωμένη επίδοση στο σχολείο, απάθεια, ευερεθιστότητα) ή σύνδρομο χρόνιας κόπωσης ή πνευματική κόπωση!

Αντικειμενική εξέταση

Κλινικά υπάρχει ελάχιστη απόκλιση από την εικόνα ιογενούς λοίμωξης, με μόνη διαφορά το ότι μπορεί να εξελίσσεται για μακρό χρονικό διάστημα. Μερικές φορές η απόφραξη είναι πιο ήπια. Εντούτοις έχει περιγραφεί ως πιθανό διαφοροδιαγνωστικό σημείο η εμφάνιση εξέρυθρης σκληρής υπερώας με πολλούς διογκωμένους λεμφαδένες, πολλαπλά οιδήματα (μεγέθους 1-3 mm) στον οπισθοφάρυγγα, έντονα οιδηματώδη ρινικό βλεννογόνο και μερικές φορές γκριζόλευκο επίχρισμα στο οπίσθιο τμήμα της γλώσσας.

Διαφορική διάγνωση

Μυκοπλασματική πνευμονία (παρόμοια κλινική εικόνα, διάγνωση με μέθοδο PCR), ορνίθωση, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, πνευματική κόπωση.

Διερεύνηση

Είναι δυσχερής/αδύνατη η διαφοροδιάγνωση από άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις. Ενδεχομένως να ανιχνευτεί Chlamydia pneumoniae διαμέσου τεχνικής-PCR (απευθείας απόξεση κυττάρων από το φάρυγγα ή το ρινικό βλεννογόνο) ή  οροδιαγνωστική είτε αύξηση της IgM, που συνηγορεί για ενεργή λοίμωξη, η οποία ωστόσο παρατηρείται μόνο στην πρώτη νόσηση από Chlamydia pneumoniae είτε υψηλή πιθανότητα τετραπλάσιας αύξησης της IgG. Εντούτοις η απάντηση των αντισωμάτων εμφανίζεται καθυστερημένα μετά από περίπου 6-8 εβδομάδες. Χρειάζονται 2 εξετάσεις αίματος με μεσοδιάστημα 4-6 εβδομάδων. Στην πράξη όμως ο εργαστηριακός έλεγχος δεν προσφέρει πολλά, αφού τα αποτελέσματα τους μπορεί να είναι ψευδώς αρνητικά. Είναι πολύ συνηθισμένο για παιδιά < 5 ετών να μην αναπτύσσουν αντιβακτηριδιακά αντισώματα! Παλιότερα θεωρούνταν ότι η IgA ήταν ένα καλός δείκτης παραμονής της λοίμωξης, αλλά προς το παρόν η ανάλυση αυτή δε διενεργείται. Η καλλιέργεια προσφέρει ακόμη λιγότερες πληροφορίες. Οι ΤΚΕ, CRP, λευκοκύτταρα συχνά παραμένουν εντελώς αμετάβλητα ή διαπιστώνεται μία ήπια μόνο αύξηση και τότε η ΤΚΕ αυξάνεται περισσότερο από τη CRP.

Θεραπεία

Η πλειονότητα των οξέων λοιμώξεων δεν απαιτεί θεραπεία. Όταν η εξέλιξη διαρκεί μακρό χρονικό διάστημα ( > 6 εβδομάδες ), μπορεί, αφού έχει μπει η διάγνωση να αντιμετωπιστεί με χορήγηση ερυθρομυκίνης σε παιδιά για 14 ημέρες, ενώ σε ενήλικες συνιστάται χορήγηση δοξυκυκλίνης (δοξυκυκλίνη 0,1g2x1 την πρώτη ημέρα και μετά 0,1gx1 για 6 ημέρες) ή ερυθρομυκίνης 250 mgx2 για ημέρες. Εναλλακτική λύση αποτελεί η χορήγηση αζιθρομυκίνης ή κλαριθρομυκίνης.

Φαρμακευτική αγωγή

Αντιβιοτικά

Αζιθρομυκίνη.

Δοξυκυκλίνη.

Ερυθρομυκίνη.

Κλαριθρομυκίνη.

Τελευταία ενημέρωση:
Επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρουσίαση των θεμάτων; Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα μας. Επικοινωνία για δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα.