Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Καρδιαγγειακά νοσήματα > Υπερλιπιδαιμία, Υπερχοληστερολαιμία, Δυσλιπιδαιμία, Διαταραχές λιπιδίων αίματος

Υπερλιπιδαιμία, Υπερχοληστερολαιμία, Δυσλιπιδαιμία, Διαταραχές λιπιδίων αίματος

ICD-10: E78

Ορισμός

Χοληστερόλη-ορού:

Ήπια υπερχοληστερολαιμία:           200-250 mg/dL.

Μέτρια υπερχοληστερολαιμία:         251-290 mg/dL.

Σοβαρή υπερχοληστερολαιμία:        > 290 mg/dL.

 

Επιθυμητά επίπεδα είναι:

Χοληστερόλη                       < 200 mg/dL.

LDL                                    < 130 mg/dL.

Τριγλυκερίδια                      < 150 mg/dL.

HDL                                    > 45 mg/dL σε άντρες, > 55 mg/dL σε γυναίκες.

ApoB                                  < 90 mg/dL.

ApoB/ApoA-1                      < 0,8 σε άντρες, < 0,7 σε γυναίκες.

 

Επιθυμητά επίπεδα σε ασθενείς με

πολύ υψηλό κίνδυνο για καρδια-/αγγειακή νόσο:

Χοληστερόλη                        < 170 mg/dL.

LDL                                     < 100 mg/dL

(Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες

< 70 mg/dL σύμφωνα με τα παρακάτω).

 

Η Apo-B, όπως και η αναλογία Apo-B/Apo-A1, έχει φανεί ότι διαθέτει υψηλή προγνωστική αξία, όσο αφορά τη δημιουργία/εξέλιξη καρδιαγγειακής νόσου και κατά τον ίδιο τρόπο αποκτά μεγάλη σπουδαιότητα στην αξιολόγηση του κινδύνου. Στη Σουηδία δεν υπάρχει ομοφωνία για την τιμή στόχο, όσο αφορά την ApoB, την Apo-1 και το λόγο ApoB/Apo-1. Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν τιμή ΑpoB < 80 mg/dL σε ασθενείς με πολύ υψηλό κίνδυνο (διαβητικοί, διαπιστωμένη καρδιαγγειακή νόσο κ.ά.), < 100 mg/dL se υψηλό κίνδυνο (δηλαδή σημαντική αύξηση μεμονωμένων παραγόντων κινδύνου). Ως τιμή στόχος, όσο αφορά το πηλίκο, προτείνεται λόγος < 0,7 στις γυναίκες, < 0,8 σε άντρες. Δεν υπάρχει λόγος νηστείας πριν από την εξέταση.

Σε άτομα με αθηροσκλήρωση η τιμή στόχος για την LDL είναι < 100 mg/dL, για τη χοληστερόλη < 170 mg/dL και για τα τριγλυκερίδια <  150 mg/dL. Οι ίδιες τιμές στόχοι ισχύουν για τους διαβητικούς, τους ασθενείς με στεφανιαία νόσο, ασθενείς που έχουν υποστεί παροδικό ΙΑΕΕ ή ισχαιμικό ΑΕΕ και έχουν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου.

 

Οι νέες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες θέτουν τιμή-στόχο:

 

* LDL< 70 mg/dL ή ApoB < 80 mg/dL, όσο αφορά άτομα με Πολύ υψηλό κίνδυνο

(διαγνωσμένη καρδιαγγειακή νόσος, διαβήτης τόσο τύπου-2 όσο και τύπου-1 + καρδιαγγειακή νόσος/επίδραση στους νεφρούς, γνωστή νεφρική ανεπάρκεια με GFR < 30 mL/λεπτό ή κίνδυνο SCORE > 10% κίνδυνο σύμφωνα με το μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου SCORE). Ή μία μείωση τουλάχιστον 50% κάτω από την τιμή εκκίνησης, αν δε γίνεται να επιτευχτεί η τιμή-στόχος.

 

* LDL < 100 mg/dL ή ApoB < 100 mg/dL, όσο αφορά άτομα με Υψηλό κίνδυνο

(σημαντική αύξηση μεμονωμένων παραγόντων κινδύνου [π.χ. με διαβήτη τύπου-2 ή τύπου-1, μέτρια νεφρική ανεπάρκεια με GFR 30-59 mL/λεπτό, οικογενή υπερχοληστερολαιμία] ή κίνδυνο 5-10% στο μοντέλο SCORE).

 

* LDL < 130 mg/dL και Χοληστερόλη < 200 mg/dL ή ApoB < 100 mg/dL, όσο αφορά άτομα με Μικρό ή Μέτριο κίνδυνο (SCORE 1-5%).

 

H φαρμακευτική μείωση της χοληστερόλης-ορού/της LDL με επίπεδα ανώτερα από τα συνιστώμενα (Τιμές χοληστ.-ορού μεταξύ 200-300 και/ή LDL 130-260) συνεπάγεται μικρότερο κίνδυνο σε υγιή γενικά –άτομα, όσο αφορά καρδιοαγγειακά επεισόδια, αλλά δεν είναι συμβατή από κοινωνικοοικονομική άποψη. Παρ’όλα αυτά είναι ωφέλιμο για το άτομο να διατηρεί την LDL όσο το δυνατόν πιο χαμηλή και για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται. Όσο χαμηλότερη τιμή, τόσο το καλύτερο!

Δεν είναι γνωστή η χρησιμότητα της μείωσης των λιπιδίων σε ασθενείς > 85 ετών!

 

Αίτια

Γενετική προδιάθεση. Παράγοντες τρόπου ζωής (ψυχοκοινωνικό στρες, αλκοόλ, παχυσαρκία, λανθασμένη διατροφή, μειωμένη σωματική άσκηση). Δευτερογενή (διαβήτης, υποθυρεοειδισμός, παγκρεατίτιδα, νεφρική/ηπατική νόσος κ.ά.). Φάρμακα (προγεστερόνη, κορτικοστεροειδή, αναβολικά στεροειδή, β-αποκλειστές, θειαζίδες).

 

Διερεύνηση

Αποκλείστε άλλες πιθανές αιτίες στη διαταραχή των λιπιδίων, όπως διαβήτης, υποθυρεοειδισμός, ηπατική νόσος, νεφρική νόσος ή χρήση φαρμακευτικών ουσιών, που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Διερευνήστε πιθανή κληρονομικότητα, κάπνισμα, στρες, αλκοόλ, διατροφή, σωματική άσκηση. Κυρίως ελέγξτε: ΑΠ, θυρεοειδή, τυχόν φυσήματα, ξανθώματα. Εργαστ.: Απαιτείται λήψη τουλάχιστον δύο δειγμάτων φλεβικού αίματος με μεσοδιάστημα δύο εβδομάδων, για τη διάγνωση (Για αξιόπιστο αποτέλεσμα, όσο αφορά τα τριγλυκερίδια, απαιτείται λήψη φλεβικού αίματος μετά από νηστεία 14 ωρών). Η λήψη του φλεβικού αίματος πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε χωρίς φλεβική στάση, σε καθιστή θέση μετά από ανάπαυση 15 λεπτών. Κρεατινίνη-ορού, ουρικό οξύ-ορού, ALAT-ορού, ASAT-ορού, αλκ.φωσφ.-ορού, γ-GT-ορού, χολερυθρίνη-ορού, γλυκόζη νηστείας-πλάσματος, TSH, ελεύθερη-Τ4, λευκωματίνη ούρων. Μήκος και βάρος. Αν χρειαστεί, πηλίκο περιμέτρου μέσης/περιμέτρου γλουτών.

 

Υψηλές τιμές λιπιδίων αποτελούν προδιαθετικό παράγοντα για διαβήτη τύπου-ΙΙ. Μέχρι σήμερα απουσιάζει προληπτικός έλεγχος του πληθυσμού για υπερλιπιδαιμία, που να βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια, όσο αφορά την κλινική χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα στη διατροφή. Χρειάζεται μέτρηση των λιπιδίων του αίματος μόνο, όταν τίθεται ερώτημα για τη θεραπευτική λήψη υπολιπιδαιμικού παράγοντα.

 

Στις παρακάτω κατηγορίες υπάρχει ένδειξη για έλεγχο των λιπιδίων του αίματος:

 

Ομάδα κινδύνου 1:

* Διαγνωσμένη καρδιαγγειακή νόσος.

* Άλλη αθηροσκληρυντική νόσος.

* Σακχαρώδης διαβήτης.

* Χοληστερόλη > 300 mg/dL ή LDL-χοληστερόλη > 260 mg/dL.

* Οικογενής υπερχοληστερολαιμία.

 

Ομάδα κινδύνου 2:

Άτομα, που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν καρδιαγγειακή νόσο εξαιτίας άλλων παραγόντων κινδύνου, όπως:

* Υπέρταση.

* Κάπνισμα.

* Παχυσαρκία (BMI > 30).

* Χρόνια νεφρική νόσο.

* Γνωστή κληρονομική προδιάθεση για καρδιαγγειακή νόσο

(εκδήλωση νόσου σε άντρες < 55 ετών, σε γυναίκες < 65 ετών).

www.riskscore.org.uk/

www.heartscore.org/greece/Pages/Welcome.aspx

50δευτερόλ.

Επισκόπηση θεραπειών

Η θεραπεία θα παρουσιαστεί με μία καθυστέρηση 50 δευτερολέπτων.
Απαιτείται είσοδος χρήστη, αν επιθυμείτε να δείτε την κάθε θεραπεία χωρίς καθυστέρηση. Η εγγραφή χρήστη είναι εντελώς δωρεάν. Ανοίξτε νέο λογαριασμό

- ή -
Existing Users Log In
   

Συμβουλές!

Αν έχετε ξεχάσει το όνομα χρήστη, μπορείτε να επιλέξετε το: "Ξέχασα το όνομα χρήστη", πριν να διαγράψετε τον κωδικό σας.

Στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση: info@iatrikipraktiki.com ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για διάφορες ερωτήσεις.

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.