Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Αντισύλληψη, φροντίδα παιδιών και μητέρων > Συνηθισμένοι έλεγχοι παιδιών στο παιδιατρικό τμήμα ενός Κέντρου Υγείας, Παιδιατρικό τμήμα ΚΥ (ΠΚΥ)

Συνηθισμένοι έλεγχοι παιδιών στο παιδιατρικό τμήμα ενός Κέντρου Υγείας, Παιδιατρικό τμήμα ΚΥ (ΠΚΥ)

Φυσιολογική ανάπτυξη παιδιών:

Περίπου το 80% των παιδιών στις αντίστοιχες ηλικίες διαθέτουν τις παρακάτω κινητικές δεξιότητες:

6-8 εβδομάδων: Προσηλώνει το βλέμμα του, χαμογελά με νόημα (κοινωνικό χαμόγελο), εκτελεί συμμετρικές κινήσεις, αντιδρά σε φωτεινά ερεθίσματα.

 

2-4 μηνών: Διατηρεί όρθιο το κεφάλι σε πρηνή θέση για σύντομα χρονικά διαστήματα. Κουνάει άνω και κάτω άκρα.

 

4-5 μηνών: Στρέφει το κεφάλι σε ακουστικά ερεθίσματα, αρχίζει να πιάνει αντικείμενα, βγάζει φωνίτσες, παρουσιάζει ικανοποιητική στήριξη κεφαλής, ανύψωση κεφαλής πάνω από τον κορμό σε πρηνή θέση.

 

6 μηνών: Παρουσιάζει ικανότητα στροφής από την πρηνή στην ύπτια θέση και αντίθετα. Το παιδί συμμετέχει, αν το σηκώσει κάποιος από τα χέρια, ενώ βρίσκεται σε καθιστή θέση. Κάθεται με υποστήριξη. Στηρίζει καλά το κεφάλι. Πιάνει αντικείμενα με το χέρι του. Ακολουθεί με το βλέμμα του κινούμενα αντικείμενα.

 

8 μηνών: Εκδηλώνει φόβο προς ξένα πρόσωπα.

 

10 μηνών: Σηκώνεται μόνο του. Κάνει βήματα, ακουμπώντας σε έπιπλα. Δείχνει με το δάχτυλο. Κατανοεί απλές λέξεις. Κάθεται σταθερά χωρίς υποστήριξη. Πιάνει αντικείμενα με το δείκτη και τον αντίχειρα. Αλλάζει τον τόνο της φωνής του.

 

12 μηνών: Περπατάει με υποστήριξη.

 

18 μηνών: Περπατάει σταθερά χωρίς υποστήριξη, μιμείται, λέει 8-10 λέξεις, κατανοεί περισσότερες λέξεις, ανεβαίνει σκαλοπάτια, κάνει πύργο με ξύλινους κύβους, σχεδιάζει ’’ορνιθοσκαλίσματα’’, βγάζει μόνο του σκούφο και κάλτσες, δείχνει με το δάκτυλο τη μύτη και τους οφθαλμούς.

 

2 ετών: Χρησιμοποεί φράσεις δύο λέξεων. Μπορεί να ανεβεί σκαλοπάτια.

 

3 ετών: Παίζει με άλλα παιδιά.

 

Τα περισσότερα πρόωρα στο πρώτο έτος της ζωής τους πλησιάζουν το επίπεδο των τελειόμηνων παιδιών. Διορθώστε στα πρόωρα τις ηλικίες ’’σταθμό’’, δηλαδή εάν πρόκειται για πρόωρο, που έχει γεννηθεί 2 μήνες νωρίτερα, οι δεξιότητές του στην ηλικία των 8 μηνών θα συγκριθούν αντίστοιχα με ένα φυσιολογικό τελειόμηνο ηλικίας 6 μηνών. Να δείχνετε πάντα σεβασμό στις διάφορες ανησυχίες των γονέων. Το παιδί μπορεί να παρουσιάζει απόκλιση σε κάποια λειτουργία. Εάν έχετε αμφιβολία ή εάν υπάρχει παρέκκλιση από το φυσιολογικό σε περισσότερες λειτουργίες, επικοινωνήστε με παιδίατρο. Γενικά στα παιδιά με νοητική υστέρηση υπάρχει αργοπορημένη εξέλιξη σε όλους τους τομείς. Ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση μπορεί να παρουσιάζει μεμονωμένη επιβράδυνση στην ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων, ελαττωμένη αυτόματη κινητικότητα, διαταραχές του μυικού τόνου. Σημειώστε τυχόν διαφορά ανάμεσα στα δύο ημιμόρια του σώματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας να συμβουλεύεστε πάντοτε παιδίατρο!

 

 

Ιατρικός έλεγχος στο παιδιατρικό τμήμα του ΚΥ:

6-8 εβδομάδων: Προσηλώνει το βλέμμα του; Χαμογελά με νόημα (κοινωνικό χαμόγελο); Μήκος και βάρος. Γενική αντικειμενική εξέταση: Υπάρχει ίκτερος; Έλεγχος πηγών και σχήματος κεφαλής. Έλεγχος για το ερυθρό αντανακλαστικό της κόρης των οφθαλμών. Σε περίπτωση παθολογικού ερυθρού αντανακλαστικού, πρέπει να γίνει παραπομπή σε οφθαλμολογική κλινική. Ακρόαση καρδιάς: Υπάρχουν φυσήματα; Όταν διαπιστώνεται φύσημα στην ακρόαση της καρδιάς, πρέπει να γίνεται παραπομπή σε παιδοκαρδιολόγο. Ψηλάφηση μηριαίας αρτηρίας, ψηλάφηση κοιλίας.

Αρθρώσεις ισχίου: Δοκιμασία απαγωγής, δοκιμασία υπεξαρθρήματος (σημείο Ortolani – σε αμφιβολία μη διστάζετε να παραπέμψετε).

Γεννητικά όργανα: Έλεγχος για τυχόν βουβωνοκήλη, υδροκήλη, κρυψορχία.

Σπονδυλική στήλη: Να γίνεται έλεγχος με επισκόπηση και ψηλάφηση. Ελέγξτε τον μυϊκό τόνο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε ασυμμετρία ή έκδηλη μυϊκή υπο- ή υπερτονία ή πτωχή αυτόματη κινητικότητα.

Οι αντίχειρες δε θα πρέπει να παραμένουν συνεχώς σε θέση κάμψης και μετά την ηλικία των 2 μηνών, οι γροθιές φυσιολογικά δε θα πρέπει να είναι συνεχώς σφιγμένες.

 

6 μηνών: Ψυχοκινητική ανάπτυξη (κυλιέται στο πάτωμα, ακολουθεί αντικείμενα με το βλέμμα του. Βλέπε το υποκεφάλαιο: Φυσιολογική ανάπτυξη παιδιού στο παρόν κεφάλαιο). Ελέγξτε το μυικό τόνο, την ανάπτυξη, την περίμετρο της κεφαλής, το μήκος σώματος και το βάρος σώματος. Συνιστάται παραπομπή σε οφθαλμίατρο, όταν διαπιστώνεται στραβισμός μετά την ηλικία των έξι μηνών. Ελέγξτε την ύπαρξη τυχόν στενών δακρυϊκών πόρων (δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια, εφόσον το παιδί είναι μικρότερο των 10 μηνών). Ακρόαση καρδιάς, ψηλάφηση κοιλιάς και σφύξεων μηριαίων αρτηριών. Έλεγχος ισχίων. Βγάζει φωνούλες; Ακούει;

 

10 μηνών: Ψυχοκινητική ανάπτυξη (εκδηλώνει φόβο σε ξένα πρόσωπα, αλλάζει τον τόνο της φωνής του, κατανοεί μεμονωμένες λέξεις, γνέφει). Μπορεί να πιάνει αντικείμενα με το δείκτη και τον αντίχειρα, έχει το αντανακλαστικό προστασίας κατά την πτώση. Έλεγχος μήκους, βάρους σώματος, περιμέτρου κεφαλής. Υπάρχει στραβισμός; Ακρόαση καρδιάς, ψηλάφηση κοιλιάς. Αν είναι απαραίτητο, η εξέταση μπορεί να γίνει με το παιδί πάνω στα γόνατα του γονιού.

 

18 μηνών: Παρατηρήστε πώς παίζει το παιδί στο πάτωμα, πώς περπατάει, πώς τρέχει, πώς παίζει με τους ξύλινους κύβους, αν περπατάει συμμετρικά και φυσιολογικά. Υπάρχει πλατυποδία; Δακρυϊκοί πόροι; Χωλότητα; Βλαισογονία; Δείχνει τη μύτη του, τα μάτια και την κοιλιά του; Εξετάστε το παιδί πάνω στα γόνατα του γονιού: Ασυμμετρία, μυϊκή υπο-, υπερτονία; Ακρόαση καρδιάς, ψηλάφηση κοιλιάς. Εκτιμήστε τη σωματική ανάπτυξη του παιδιού.

 

5,5 ετών: Ο τρόπος εξέτασης διαφέρει στις διάφορες περιοχές της χώρας. Μερικές φορές η ιατρική εξέταση πραγματοποιείται από τον τομέα υγειονομικής περίθαλψης σχολικών μονάδων σε 6-χρονα παιδιά. Η ’’τυπική’’ ιατρική εξέταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Ατομικό αναμνηστικό του παιδιού από τους γονείς σχετικά με την ανάπτυξη της ομιλίας, την ικανότητα συγκέντρωσης, τις σχέσεις με τα συνομίληκα παιδιά. Παραμένει στεγνό τη νύχτα; Έχει φυσιολογική κινητικότητα; Πώς είναι η σωματική του ανάπτυξη;

 

Αντικειμενική εξέταση: Ακρόαση καρδιάς, ψηλάφηση κοιλιάς, ψηλάφηση όρχεων, διαπίστωση τυχόν φίμωσης, έλεγχος Σ.Σ., τυχόν ύπαρξη σκολίωσης; Κινητικότητα: Χοροπήδημα στο ένα πόδι (20 φορές), στάση (πελαργού) στο ένα πόδι (για 20 δευτερόλεπτα). Δοκιμασία του Fog: Καθώς βαδίζει στις πλαϊνές άκρες των πελμάτων, υπάρχει παθολογία σε συνεργικές κινήσεις μεγαλύτερες των 90 βαθμών στις αγκωνιαίες αρθρώσεις, διαπιστώνονται συγχρόνως μασητικές κινήσεις και υπάρχει έκδηλη ασυμμετρία στα δύο ημιμόρια του σώματος. Έλεγχος ικανότητας πρηνισμού/υπτιασμού των άκρων χεριών για 10 δευτερόλεπτα. Ικανότητα κοπής χάρτινου κύκλου 10 cm.

 

Ελέγξτε κυρίως:

Ακοή: ΩΑΕ (Ωτο Ακουστικές Εκπομπές) – screening σε μαιευτική κλινική για διάγνωση κώφωσης. Έχει επικρατήσει ως πρωταρχική μέθοδος σε ολόκληρη τη χώρα. Η παραπάνω μέθοδος παρέχει τη δυνατότητα μελλοντικής επέμβασης εμφύτευσης κοχλία, όταν το παιδί βρίσκεται γύρω στην ηλικία του ενός έτους. Ο έλεγχος της ακοής με βάση τη στροφή της κεφαλής σε ήχους χρησιμοποιείται ακόμη σε ορισμένες περιοχές ως μέθοδος ελέγχου περισσότερο της επικοινωνίας παρά της ακοής σε βρέφη ηλικίας 7-8 μηνών. Υπάρχουν ποικίλα έντυπα καταγραφής αποτελεσμάτων, που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της ακοής, ενώ ορισμένα ιατρεία διαθέτουν και συσκευές ακουομετρίας. Υπάρχουν διαθέσιμες πολλές μέθοδοι ελέγχου, από τότε που καθιερώθηκε η ΩΑΕ. Όραση: Ελέγχεται στην ηλικία των 4 και των 5,5 ετών. Σε ορισμένα κέντρα ο έλεγχος πραγματοποιείται μόνο μία φορά. Με τη δοκιμασία HVOT (με το αντίστοιχο οπτότυπο για παιδιά) ελέγχεται η όραση σε απόσταση 3 μέτρων στην ηλικία των 4 ετών και με τη δοκιμασία ΚΜ (με το αντίστοιχο οπτότυπο) ελέγχεται η όραση σε παιδιά ηλικίας 5,5 ετών.

 

Ύψος: 65 εκ. στην ηλικία των 6 μηνών, 75 εκ. στην ηλικία των 12 μηνών, 85 εκ. στην ηλικία των 2 ετών. Αιτίες απόκλισης από τις αναμενόμενες φυσιολογικές τιμές: Υποθρεψία, υποθυρεοειδισμός, ψυχοκοινωνικά αίτια.

 

Βάρος σώματος: Διπλασιασμός του βάρους γέννησης μέχρι την ηλικία των 6 μηνών. Αιτίες απόκλισης: Εμετοί, μειωμένη θρέψη (θηλασμός), τροφικές αλλεργίες, δυσανεξία στη γλουτένη, αποτυχία ανάπτυξης, λοίμωξη (ουρολοίμωξη;).

 

Περίμετρος κεφαλής: Απόκλιση μεγαλύτερη από το εύρος μιας πηγής (στο διάστημα μεταξύ 0-3 μηνών, 3-6 μηνών ή 6-12 μηνών) πρέπει να παραπέμπεται και μάλιστα γρήγορα. Αίτια: Υδροκέφαλος, μικροκεφαλία, πρώιμη σύγκλιση ραφών. Πλαγιοκεφαλία: Αλλάξτε τις στάσεις της κεφαλής στον ύπνο. Αν χρειαστεί, δώστε κλίση στην κλίνη του βρέφους. Σε σοβαρή απόκλιση, παραπέμψτε σε παιδίατρο. Παραπέμψτε επίσης, όταν δεν επέρχεται βελτίωση μέχρι την ηλικία των 4-6 μηνών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον παράγοντα κληρονομικότητα (μέγεθος κεφαλής γονέων)!

 

Ίκτερος: Η συνηθέστερη εντελώς καλοήθης αιτία είναι η υπερχολερυθριναιμία, που οφείλεται στο μητρικό γάλα. Σε προοδευτικά επιδεινούμενο ίκτερο ή σε μη-βελτίωση μετά από παρέλευση 2 εβδομάδων, αποκλείστε τη λοίμωξη (ουρολοίμωξη), τον υποθυρεοειδισμό, την ηπατίτιδα, κάποια τυχόν ανωμαλία των χοληφόρων οδών. Όταν το σύμπτωμα παραμένει την 4η εβδομάδα, συνιστάται εκτίμηση από παιδίατρο.

 

Στραβισμός: Συνιστάται παραπομπή, όταν διαπιστώνεται έκδηλος στραβισμός σε παιδιά μικρότερα των 3 μηνών. Όλα τα παιδιά άνω των 6 μηνών πρέπει να παραπέμπονται σε οφθαλμίατρο (η έκλυση του αντανακλαστικού του φωτός στις δύο κόρες δεν είναι ίδια).

 

Φυσήματα: Γενικά συστήνεται παραπομπή. Σε μεγαλύτερα παιδιά είναι σύνηθες να ακούγονται κάποια φυσιολογικά φυσήματα. Συνιστάται παραπομπή επειγόντως σε εκδήλωση συμπτωματολογίας (κακή ανάπτυξη, οίδημα, κυάνωση, διαταραχές σίτισης, αδύναμες σφύξεις μηριαίων).

 

Μυικός τόνος: Σε μυική υπερ/υποτονία ή ασυμμετρία, παραπομπή σε παιδίατρο.

 

Προωτιαίο συρίγγιο και τυχόν προωτιαίο ίνωμα χρειάζεται παραπομπή. Μπορεί να συνδυάζεται με άλλες συγγενείς διαμαρτίες.

 

Οφθαλμοί: Ανισοκορία, βλεφαρόπτωση, ύπαρξη ερυθρού αντανακλαστικού της κόρης των οφθαλμών. Σε τυχόν αποκλίσεις: Παραπομπή σε οφθαλμολογική κλινική.

 

Κοιλιά: Ψηλάφηση (το ήπαρ ψηλαφάται ένα δάχτυλο πιο κάτω από το πλευρικό τόξο, το πάγκρεας ψηλαφάται μόνο σε λοιμώξεις). Όγκος του Wilms (νεφροβλάστωμα); Ομφαλοκήλη: Υποχωρεί αυτόματα (συνιστάται παραπομπή, όταν η κήλη είναι μεγαλύτερη από 2 δάχτυλα και το παιδί άνω των 4 ετών).

 

Γεννητικά όργανα: Η υδροκήλη κατά κανόνα δε χρειάζεται παραπομπή (εξαίρεση: Μεγάλη υδροκήλη, που προκαλεί ενοχλήσεις και παραμένει, όταν το παιδί αρχίζει να βαδίζει), η βουβωνοκήλη να παραπέμπεται πάντοτε (ακόμη και όταν το ατομικό αναμνηστικό είναι σαφές και παρά την έλλειψη αντικειμενικών ευρημάτων). Παιδί με κρυψορχία να παραπέμπεται ήδη από την ηλικία των 6 μηνών, επειδή διαπιστώθηκε ότι η πρώιμη επέμβαση συνδέεται με αυξημένη γονιμότητα.

 

Μυκητιάσεις στόματος: Ο βλεννογόνος του στόματος σκουπίζεται με τολύπια βαμβακιού εμποτισμένα σε ανθρακούχο νερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στοματικό διάλυμα νυστατίνης.

 

Φίμωση: Σε υποτροπιάζουσες βαλανίτιδες, επίμονο ερεθισμό της ακροποσθίας, παραπομπή σε παιδοχειρουργική κλινική. Μερικές φορές παρατηρείται ινώδης δακτύλιος, υπάρχει παρεμπόδιση ούρησης (η ακροποσθία φουσκώνει σαν μπαλόνι). ΠΡΟΣΟΧΗ! Στα μικρά παιδιά κατά κανόνα δεν αποκαλύπτεται η βάλανος (αποτελεί συνηθισμένη απορία των γονέων!). Βλέπε το υποκεφάλαιο: Φίμωση, στο κεφάλαιο: Παιδιατρικά νοσήματα.

 

Ορθοπαιδική: Βλαισοπλατυποδία ή Πλατυποδία (Pes plano valgus ή Flat foot). Όταν σε παιδί άνω των 4 ετών διαπιστωθεί πλατυποδία, παραπομπή σε ορθοπαιδικό.

Συγγενής ραιβοϊπποποδία/Ρ.Ι.Π. (Pes equino varus cong): Παραπομπή σε ορθοπαιδικό, εάν δεν είναι δυνατή η  διόρθωση σε βλαισότητα με χειρισμό του εξεταστή.

Πτερνοβλαισοποδία (Pes calcaneo valgus = Η ραχιαία επιφάνεια του άκρου ποδιού τείνει να έρθει σε επαφή με την πρόσθια επιφάνεια της κνήμης): Υποχωρεί αυτόματα (μερικές φορές όμως αποτελεί αιτία καθυστέρησης στην έναρξη του βαδίσματος).

Συγγενές ραιβό-μετατάρσιο (Metatarsus adductus): Προσαγωγή του μεγάλου δακτύλου προς τη μέση γραμμή. Συνιστάται παραπομπή, όταν η προσαγωγή είναι μεγάλου βαθμού και δημιουργείται πρόβλημα στο βάδισμα, καθώς και όταν υπάρχει δυσκολία σε παθητικό ευθειασμό του πρόσθιου τμήματος του άκρου ποδιού (διόρθωση με ευθειασμό).

Περπάτημα στις μύτες των ποδιών: Τις περισσότερες φορές πρόκειται για απλή συνήθεια των παιδιών να περπατάνε στις μύτες των ποδιών. Η κληρονομικότητα αποτελεί συχνή αιτία. Αποκλείστε την ύπαρξη βραχείας πτέρνας (η ραχιαία κάμψη του ποδιού πρέπει να είναι < 90ο μεταξύ ραχιαίας επιφάνειας ποδιού και κνήμης και με το γόνατο ευθειασμένο). Σκεφτείτε τυχόν νευρολογική νόσο, όπως CP κ.ά.. Όταν τα συμπτώματα είναι έντονα ή όταν επιμένουν μέχρι την ηλικία των 7 ετών, συνιστάται παραπομπή σε ορθοπαιδικό.

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.