Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Καρδιαγγειακά νοσήματα > Στεφανιαία καρδιακή νόσος (Ερμηνεία-ΗΚΓ)

Στεφανιαία καρδιακή νόσος (Ερμηνεία-ΗΚΓ)

ICD-10: I50

Ανεπάρκεια στεφανιαίων (στηθάγχη): Η ΗΚΓ/κή εικόνα χαρακτηρίζεται από οριζόντιες ή κατιούσες ST-κατασπάσεις με οξεία (΄΄λοξή΄΄) γωνία-ST-T. Η κατάσπαση του σημείου-J ≥ 0,05 mV στη V2 και τη V3, καθώς και ≥ 0,1 mV στις διάφορες απαγωγές, είναι χαρακτηριστική ισχαιμίας. Ωστόσο δεν είναι ασυνήθιστο ο ασθενής να παρουσιάζει φυσιολογικό ΗΚΓ παρά το ό,τι η στηθάγχη προσπαθείας εκλύεται πολύ εύκολα. Μεταβολές των ST-T παρουσιάζονται σε πολλές άλλες καταστάσεις. Χρειάζεται να εξετάζετε τα παρακάτω διαγνωστικά ενδεχόμενα:

 

Θεραπεία με δακτυλίτιδα: Συχνά ΄΄κυπελοειδής΄΄ κατάσπαση του ST.

 

Φυσιολογική κατάσπαση-ST (Διασταυρούμενη κατάσπαση, κατάσπαση-J): Πτώση του αρχικού τμήματος του ST, που στη συνέχεια διαμορφώνεται σε προς τα πάνω κατεύθυνση του ST και ήπια μετάβαση στο Τ.

 

Έμφραγμα του μυοκαρδίου: Η ΗΚΓ/κή διάγνωση βασίζεται σε τρία κριτήρια:

1. Νεοεμφανιζόμενη προς τα πάνω κυρτή ST-ανάσπαση (μετρήστε το σημείο-J για δύο

συνεχόμενες απαγωγές. Όσο αφορά τους άντρες, ≥ 0,2 mV στη V2 και τη V3. ≥ 0,1

mV σε διάφορες απαγωγές. Όσο αφορά τις γυναίκες, ≥ 0,15 mV στις απαγωγές

V2 και V3 και ≥ 0,1 mV σε διάφορες απαγωγές).

2. Παθολογικό έπαρμα-Q 0,04 sec και 25% από το έπαρμα-R ή παθολογική

πρόοδος των R.

3. Αρνητικοποίηση του Τ. Νεοεμφανιζόμενες οριζόντιες ή με κατιούσα κλίση

κατασπάσεις-ST σε δύο διαδοχικές απαγωγές. ≥ 0,5 mV και/ή ανεστραμμένο-Τ σε

δύο διαδοχικές απαγωγές ≥ 0,1 mV με έπαρμα-R, που προέχει ή R/S > 1.

Τα δύο πρώτα από τα προαναφερμένα κριτήρια αφορούν έμφραγμα με έπαρμα-Q

και το τελευταίο non-Q έμφραγμα (έμφραγμα χωρίς ανάσπαση-ST). Οι μεταβολές

του ΗΚΓ/τος συμβαίνουν σε διάφορες φάσεις κατά την εξέλιξη του εμφράγματος,

βλέπε σχ.2. Στην πρώτη φάση συμβαίνει έκδηλη ανάσπαση-ST. Δημιουργείται

παθολογικό έπαρμα-Q. Στη φάση 2 το τμήμα-ST επανέρχεται πάλι στη

φυσιολογική του μορφή. Το έπαρμα-Τ αναστρέφεται. Στη φάση 3 ξεκινάει η

επάνοδος στο φυσιολογικό του επάρματος-Τ και τελικά στη φάση 4 το σύμπλεγμα

ST-T επανέρχεται πλήρως στη φυσιολογική του μορφή και διατηρείται ένα

παθολογικό έπαρμα-Q. Παρατηρείστε ότι μόνο το 40% των ασθενών με έμφραγμα

του μυοκαρδίου παρουσιάζουν μεταβολές του τμήματος-ST στην οξεία φάση!

 

Σχ. 2

Υποκαλιαιμία: Μη ειδικές κατασπάσεις-ST με επιπέδωση των Τ και αύξηση τόσο του πλάτους, όσο και του ύψους του επάρματος U.

 

Υπερκαλιαιμία: Αύξηση του ύψους του επάρματος-Τ.

 

Προδιέγερση με κύματα-δ (παρατηρείται στο σύνδρομο-WPW): Οι παλμοί προδιέγερσης παρουσιάζουν έντονα εκδηλωμένες μεταβολές του συμπλέγματος ST-T, τις οποίες μπορεί κανείς εύκολα να συγχέει με τις μεταβολές της ανεπάρκειας των στεφανιαίων. Ελέγξτε για την τυχόν ύπαρξη κυμάτων δ.

 

Αποκλεισμός σκέλους: Ασυμμετρία των ST-T. Στον αποκλεισμό αριστερού σκέλους παρατηρείται στις απαγωγές της αριστερής κοιλίας και στον αποκλεισμό δεξιού σκέλους στις απαγωγές της δεξιάς κοιλίας.

 

Συμπαθητικοτονία: Μη ειδικές κατασπάσεις-ST, επίπεδα Τ και χαρακτηριστικά επάρματα-U, ταχεία καρδιακή συχνότητα.

 

Παρασυμπαθητικοτονία (βαγοτονία): Γενικά υψηλά, συνήθως οξέα Τ, συχνά χαμηλή συχνότητα παλμού. Σε βαγοτονία παρατηρείται γρήγορα μία ανύψωση του συμπλέγματος ST-T, η οποία αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη διαφοροδιάγνωση, όταν σχετίζεται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (βλέπε παρακάτω).

 

Επιβάρυνση αριστερής κοιλίας/υπερτροφία αριστερής κοιλίας: Ασυμμετρία των συμπλεγμάτων ST-T στην περιοχή της αριστερής κοιλίας. Παρόμοιες μεταβολές παρατηρούνται στην περιοχή της δεξιάς κοιλίας σε επιβάρυνση-δεξιάς κοιλίας.

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.