Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Αντισύλληψη, φροντίδα παιδιών και μητέρων > Πληροφορίες για την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών

Πληροφορίες για την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών

Η υγειονομική περίθαλψη παιδιών αποσκοπεί κυρίως στην ελάττωση της θνησιμότητας και του τραυματισμού των παιδιών με την έγκαιρη διάγνωση των νόσων και των αποκλίσεων από τη φυσιολογική κατάσταση σε πρώιμα στάδια. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από διάφορες μορφές συνεχούς υγειονομικού ελέγχου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η φροντίδα για την υποστήριξη των γονιών. Αφορά παιδιά ηλικίας 0-6 ετών. Το σουηδικό πρόγραμμα, πάνω στο οποίο είναι δομημένη η υγειονομική παιδιατρική περίθαλψη, έχει υποστεί τόσες μεταβολές, ώστε πλέον διαφέρει στις διάφορες περιοχές της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των ιατρικών επισκέψεων σε παιδιά ’’κρίσιμης’’ ηλικίας ποικίλλει και ο συνηθισμένος ιατρικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει 3-5 επισκέψεις. Οι επισκέψεις στο γιατρό στην ηλικία των 2-6-10/12 μηνών και την ηλικία των 18 μηνών και 5½ ετών είναι εκείνες στη διάρκεια των οποίων πραγματοποιούνται κατά κανόνα οι ιατρικές γνωματεύσεις, στην πράξη όμως μπορεί κάθε παιδί να χρειαστεί εξέταση από γιατρό και περισσότερες φορές.

Σε κάθε νομαρχία/διοικητική υγειονομική περιφέρεια (ΔΥΠΕ) αντιστοιχεί ένας ειδικός παιδίατρος, ο οποίος είναι ο αρμόδιος για το σύνολο της παιδιατρικής περίθαλψης και για τη συνεχιζόμενη κατάρτιση πάνω σε θέματα, που την αφορούν. Το αξίωμα αυτό συνήθως στηρίζεται στην ύπαρξη μίας ’’κεντρικής ομάδας’’, που αποτελείται από διάφορους επαγγελματίες και έχει ως βασικά μέλη ένα γιατρό και μία νοσηλεύτρια, καταρτισμένη στην υγειονομική περίθαλψη παιδιών, η οποία είναι και υπεύθυνη για το συντονισμό μεταξύ των μελών της ομάδας. Βιβλία, που περιγράφουν τη μεθοδολογία της λειτουργίας της παιδιατρικής υγειονομικής περίθαλψης, κυκλοφορούν και σε επίπεδο νομαρχιών, αλλά και από το αρμόδιο Υπουργείο (Υγείας) ως ’’επίσημο εγχειρίδιο’’, το οποίο εκδίδεται από αυτό, ενώ είναι αναρτημένο και στην επίσημη σχετική ιστοσελίδα του. Το προσωπικό του παιδιατρικού τμήματος του Κέντρου Υγείας έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτό, χωρίς να απαιτείται ειδική εγγραφή.

Η παιδιατρική υγειονομική περίθαλψη έχει ως αρμοδιότητα, εκτός από τις υποχρεώσεις ιατρικής περίθαλψης, να διαπιστώνει τυχόν ’’κακοποίηση των παιδιών’’ και να αναλαμβάνει ανεξάρτητα από τις ενέργειες, που προβλέπει η νομοθεσία, την αναφορά στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.