Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Ουρολογικά νοσήματα > Ουρολοιμώξεις σε άντρες – Ουρηθρίτιδα.

Ουρολοιμώξεις σε άντρες – Ουρηθρίτιδα.

ICD-10: N34

Βλέπε: Ουρηθρίτιδα στο υποκεφάλαιο Λοιμώξεις του ουροποιητικού στις γυναίκες!

Μη ειδική ουρηθρίτιδα στους άντρες μπορεί να προκληθεί και από το Mykoplasma genitalium. Εάν η δοξυκυκλίνη είναι αναποτελεσματική, όσο αφορά τη θεραπεία μίας μη ειδικής ουρηθρίτιδας, η πιο κατάλληλη θεραπεία θεωρείται η χορήγηση αζιθρομυκίνης!

Φαρμακευτική αγωγή

Aζιθρομυκίνη: Δ. Azitromax.

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.