Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Παιδιατρικά νοσήματα > Νευροψυχιατρικές λειτουργικές διαταραχές σε παιδιά – Γενικά

Νευροψυχιατρικές λειτουργικές διαταραχές σε παιδιά – Γενικά

Βλέπε το DSM-IV για ό,τι αφορά τα συμπτώματα. Καθοριστικής σημασίας είναι η έγκαιρη διάγνωση, αποδοχή και προσαρμογή. Φροντίστε να ρυθμίσετε τις καθημερινές ανάγκες και τις προϋποθέσεις (εργασία, κατοικία, εκπαίδευση, ενδιαφέροντα κτλ), ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες του ασθενή με τρόπο, που θα τον ευχαριστεί και θα είναι λειτουργικός. Συστήνεται η εκπαίδευση να γίνεται σε τάξεις/ομάδες με μικρό αριθμό μαθητών.

Στις πιο ήπιες περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διερεύνησης και συνεχούς παρακολούθησης από π.χ. δάσκαλο του σχολείου σε συνεργασία με σχολικό (στη Σουηδία) ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό. Με όλα αυτά μπορεί να επιτευχθεί και να περιγραφεί ένας προβληματισμός, χωρίς να χρειάζεται να τεθεί διάγνωση. Δε χρειάζεται πάντα να τίθεται διάγνωση, αλλά στην πράξη είναι συνήθως σημαντικό να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες και να παίρνει το παιδί τη βοήθεια, που χρειάζεται στο σχολείο, όταν έχει μπει μια διάγνωση (Παρ’ όλα αυτά στη Σουηδία ο κανονισμός λειτουργίας των σχολείων δεν απαιτεί την ύπαρξη διάγνωσης! Το μόνο απαραίτητο είναι να λάβει το παιδί την υποστήριξη, που χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες του!). Στις πιο δύσκολες περιπτώσεις ή σε παιδιά, στα οποία οι προσπάθειες, που έχουν γίνει, δεν έχουν επιφέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, συστήνεται περαιτέρω παραπομπή σε ειδικούς νευροψυχιατρικής: Νευροψυχιατρική ομάδα, Κέντρο αποκατάστασης παιδιών και νεαρών ατόμων ή Παιδοψυχιατρική κλινική.

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.