Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Παιδιατρικά νοσήματα > Λοιμώξεις, ευπαθή παιδιά

Λοιμώξεις, ευπαθή παιδιά

Ορισμός

Φυσιολογικά ο αριθμός των λοιμώξεων σε παιδιά είναι: Παιδιά κάτω των 4 ετών: 6-8 ιώσεις/έτος (μέχρι 15 το μέγιστο). Παιδιά άνω των 4 ετών: Συνήθως λιγότερες λοιμώξεις.

 

Διαφορική διάγνωση

Βαριές υποτροπιάζουσες βακτηριδιακές λοιμώξεις: Σκεφτείτε την κυστική ίνωση, το άσθμα, τις αδενοειδείς εκβλαστήσεις, νόσο ανοσολογικής ανεπάρκειας. Μπορεί κάποιος να υποπτευτεί ανοσολογική ανεπάρκεια σε λοβώδη πνευμονία, σε μηνιγγίτιδα ή σε σηψαιμία, όταν εμφανίζονται περισσότερες από μία φορές και σε παιδιά με υποτροπιάζουσες ωτίτιδες. Επί πλέον εκδηλώνονται περιοδικά καταστάσεις με πυρετό, όπως π.χ. PFAPA (περιοδικός πυρετός, αφθώδης στοματίτιδα, φαρυγγίτιδα και αδενίτιδα).

 

Διερεύνηση

Στις κοινές ιογενείς λοιμώξεις δεν απαιτείται ανοσολογικός έλεγχος. Ζητήστε CRP σε οξεία νόσο, για να γίνει διαφορική διάγνωση μεταξύ ιογενούς λοιμώξεως (CRP κάτω του 50) και βακτηριδιακής λοίμωξης (CRP άνω του 50). Η καλλιέργεια του ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος δεν ενδείκνυται σχεδόν ποτέ σε λοίμωξη των ανώτερων αεροφόρων οδών. Να γίνεται εκτίμηση της ανάπτυξης σύμφωνα με τα διαγράμματα ΒΣ και ύψους. Σε τεκμηριωμένη υποψία ανοσολογικής ανεπάρκειας να γίνεται έλεγχος των ποσοτικών ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA, IgM, IgE), καθώς και των λευκοκυττάρων και του τύπου αυτών (για τυχόν ουδετεροπενία).

Σε παιδιά με ευπάθεια σε λοιμώξεις είναι σημαντικό: Η συνεχής παρακολούθηση (να αποφεύγεται η εξέτασή του κατά τη διάρκεια εφημερίας), να αποφεύγεται η άσκοπη χορήγηση αντιβιοτικών. Να δίνεται προσοχή στην ενημέρωση και στήριξη των γονέων. Σε μικρότερα παιδιά να χορηγείται, αν χρειαστεί, βεβαίωση σχετική με την κατάστασή τους. Εξετάστε το ενδεχόμενο του εμβολιασμού κατά του πνευμονιοκόκκου και χορηγήστε το αφειδώς. Στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών για παιδιά ηλικίας 3 μηνών ως 5 ετών, ενώ προβλέπεται ο εμβολιασμός και μεγαλύτερων παιδιών, στα οποία έχουν διαγνωστεί ορισμένα χρόνια νοσήματα.

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.