Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Ουρολογικά νοσήματα > Κρεατινίνη, αύξηση κρεατινίνης

Κρεατινίνη, αύξηση κρεατινίνης

Βλέπε επίσης το υποκεφάλαιο Νεφρική ανεπάρκεια καθώς και Πρωτεϊνουρία στο παρόν κεφάλαιο.

 

Ορισμός

Πρόσφατη αύξηση της κρεατινίνης-ορού, η οποία παραμένει αυξημένη και σε επανέλεγχο.

 

Αιτία

 Νεφρική σκλήρυνση (συνήθης σε ηλικιωμένα άτομα με υπέρταση και καρδιο-αγγειακή νόσο), στένωση νεφρικής αρτηρίας (είναι τυπική η αύξηση της κρεατινίνης>20% μετά από έναρξη χορήγησης α-ΜΕΑ/αναστολείς-ΑΙΙ, βαριά υπέρταση δυσχερής στη θεραπεία, υπέρταση σε νέα άτομα [γύρω στην ηλικία των 40 ετών], αιφνίδια αύξηση της κρεατινίνης, φύσημα στην περιοχή της κοιλίας), πρωτοπαθής πυελονεφρίτιδα, δευτεροπαθής πυελονεφρίτιδα  (ΣΕΛ κ.ά. αγγειίτιδες, λοίμωξη, κακοήθεια), διαβητική νεφροπάθεια, αμυλοείδωση, μυέλωμα.

 

Διερεύνηση

Αποκλείστε την ύπαρξη υπολείμματος ούρων! Πρόσφατη έναρξη λήψης φαρμάκων (α-ΜΕΑ/αναστολείς-ΑΙΙ, ΜΣΑΦ, αντιβιοτικά); ΑΥ. Στικ ούρων, επανέλεγχος μετά από μερικές ημέρες.

Συστήνεται συμβουλή τηλεφωνικώς από ουρολόγο χωρίς χρονοτριβή, όταν πρόκειται για:

 

* Επικίνδυνη αύξηση της τιμής της κρεατινίνης,

 

* Αύξηση της κρεατινίνης + πρωτεϊνουρία + αιματουρία (σε υποψία νεφρίτιδας, πυρετού,

συμπτωματολογίας από τους μυς-/τις αρθρώσεις κ.ά.),

 

* Σε νεφρωσικό σύνδρομο (πρωτεϊνουρία > 3 g/24ωρο, οίδημα, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία),

 

* Σε νεο-διαγνωσμένη ουραιμία,

 

* Σε υπερκαλιαιμία > 6 mmol/L και νεφρική ανεπάρκεια.

 

Η κάθαρση κρεατινίνης σε mL/min υπολογίζεται ως εξής: Κάθαρση κρεατινίνης (mL/min) = (140 – Ηλικία [σε έτη]) x ΒΣ [kg] (x 0,85 για γυναίκες) / 72 x Kρεατινίνη-ορού [mg/dL].

Εργαστηριακές εξετάσεις: Κρεατινίνη-ορού, στικ ούρων, Hb, λευκά, αιμοπετάλια, CRP, Na, K, ουρία, Ca, φώσφορος (P), ουρικό οξύ, σάκχαρο, ίζημα ούρων. Αν χρειαστεί, ηλεκτροφόρηση-ορού (Μονοκλωνική/ή Μ-πρωτείνη; Αντιφλεγμονώδης δράση), ηλεκτροφόρηση ούρων (πρωτεϊνουρία Bence-Jones;), αλβουμίνη-ούρων, λόγος αλβουμίνης/κρεατινίνης, ANCA (σε υποψία αγγειίτιδας). Αν κριθεί απαραίτητο, παραπομπή για υπερηχογράφημα νεφρών (υδρονέφρωση; Εστιακές αλλοιώσεις; Μέγεθος νεφρών;), ντόπλερ νεφρών σε υποψία στένωσης νεφρικής αρτηρίας.

Γενικά προτείνεται παραπομπή σε νεφρολόγο, όταν διαπιστώνεται αύξηση κρεατινίνης (ακόμη κι αν βρίσκεται μέσα στα φυσιολογικά όρια) + μικροσκοπική αιματουρία, σε επικίνδυνη νεφρική ανεπάρκεια με συμπτωματολογία ή απλή μόνο υπερκαλιαιμία, σε αξιοσημείωτη αύξηση χωρίς σαφή αιτιολογία σε υγιές άτομο, σε επίμονη πρωτεϊνουρία > 0,5 g/24ωρο ή λόγος αλβουμίνης/κρεατινίνης ούρων > 50, σε υποψία στένωσης νεφρικής αρτηρίας. Επίσης συστήνεται παραπομπή σε επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, όπως σε νεφρική σκλήρυνση, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια πυελονεφρίτιδα με κάθαρση < 30 ml/λεπτό ή Κρεατινίνη > 1,9 mg/dL (σε σακχαρώδη διαβήτη > 1,7 mg/dL).

 

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.