Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Καρδιαγγειακά νοσήματα > Κοιλιακή υπερτροφία (Ερμηνεία-ΗΚΓτος)

Κοιλιακή υπερτροφία (Ερμηνεία-ΗΚΓτος)

ICD-10: I51

Η μέτρηση με βάση το πλάτος των QRS είναι αβέβαιη. Ο χρόνος διέγερσης (στμ. ταχύτητα εκπόλωσης) των κοιλιών (ΤΕΚ) αποτελεί πιο αξιόπιστη μέθοδο. Ένας υπερτροφικός μυς απαιτεί περισσότερο χρόνο από ένα φυσιολογικό, για να διεγερθεί ηλεκτρικά. Η μέτρηση της ΤΕΚ, όπως στο ΗΚΓ, αποτελεί το χρόνο από την έναρξη καταγραφής του συμπλέγματος των κοιλιών μέχρι την κορυφή του κύματος-R. Γι’αυτό και επιμηκύνεται σε υπερτροφία.

 

Υπερτροφία αριστερής κοιλίας: ΤΕΚ σε V4-6 > 0,05 sec, R στη V5 > 26 mm, R στη V5 ή τη V6 + S στη V1 > 35 mm, R στην aVL > 15 mm, ασύμμετρη  εμφάνιση ST-T, δηλαδή κατασπάσεις-ST με κυρτότητα προς τα επάνω και αρνητικοποίηση του Τ στην περιοχή της αριστερής κοιλίας.

 

Υπερτροφία δεξιάς κοιλίας: ΤΕΚ στη V1-2 > 0,03 sec, R > S στη V1, χαρακτηριστικά S στις απαγωγές Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (σύνδρομο –SI –SII –SIII), ασυμμετρία ST-T στην περιοχή της δεξιάς κοιλίας. Γενικά υψηλά R στη V1, βαθιά S στη V6, συγχρόνως με δεξιά απόκλιση του ηλεκτρικού άξονα.

Συμβουλές: Όταν διαπιστώνεται υπερτροφία χωρίς υπέρταση, συνιστάται παραπομπή για ΥΚΔ με διαγνωστικό ερώτημα για Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.