Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Καρδιαγγειακά νοσήματα > Καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) – Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια

Καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) – Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια

ICD-10: I50

Ορισμός

1. Συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας σε ηρεμία ή σε προσπάθεια.

2. Αντικειμενικά ευρήματα ελαττωμένης καρδιακής λειτουργίας σε ηρεμία.

3. Κλινική βελτίωση, όταν χορηγείται θεραπεία για ΚΑ.

 

  • ΚΕ (κλάσμα εξώθησης) > 50% και NT-pro BNP < 300 = Χωρίς καρδιακή δυσλειτουργία.
  • ΚΕ > 50% και NT-pro BNP > 300 = Διαστολική δυσλειτουργία.
  • ΚΕ < 50% και NT-pro BNP < 300 = Αντιρροπιστική συστολική δυσλειτουργία.
  • ΚΕ < 50% και ΝΤ-pro BNP > 300 = Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια.
  • ΚΕ 40-49%: Ήπια ελάττωση του κλάσματος εξώθησης.
  • ΚΕ 30-39%: Μετρίως ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης.
  • ΚΕ < 30%: Σοβαρή μείωση του κλάσματος εξώθησης.

 

Αιτιολογία

Η καρδιακή ανεπάρκεια συνήθως αποτελεί συνέπεια μακρόχρονης καρδιοπάθειας: Η συχνότερη αιτία με την οποία δεν μπορεί να συγκριθεί καμία άλλη είναι η υπέρταση. Η ισχαιμική καρδιακή νόσος (έμφραγμα μυοκαρδίου και στηθάγχη), ο διαβήτης, η βαλβιδική νόσος, οι μυοκαρδιοπάθειες, οι αρρυθμίες (μεταξύ άλλων : Ασυγχρονία, ασυντόνιστη ενεργοποίηση κοιλιών), η κατάχρηση αλκοόλης, το ιατρικό λάθος, η ταχυκαρδία, οι λοιμώξεις, ο υποθυρεοειδισμός, η αναιμία και τα φάρμακα (π.χ. ΜΣΑΦ) μπορούν να επιδεινώσουν την ΚΑ.

 

Συμπτώματα

Συνήθη συμπτώματα είναι η δύσπνοια και η κόπωση στην προσπάθεια, καθώς επίσης και o βήχας, νυκτουρία, αύξηση βάρους. Μερικές φορές ορθόπνοια (δύσπνοια σε θέση κατάκλισης). Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της νόσου μπορεί να παρουσιαστεί πρώιμα σύνδρομο υπνικής άπνοιας κεντρικού τύπου με ροχαλητό, κόπωση στη διάρκεια της ημέρας, διαταραχές συγκέντρωσης κτλ. Υπάρχουν τέσσερα λειτουργικά στάδια ΚΑ σύμφωνα με την ταξινόμηση NYHA (New York Heart Association):

 

Ι      Ασυμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια (μειωμένο ΚΕ χωρίς συμπτώματα).

ΙΙ     Ήπια ΚΑ με δύσπνοια σε δραστηριότητα πιο έντονη από τη συνηθισμένη.

ΙΙΙ    Μέτρια ΚΑ με δύσπνοια σε συνηθισμένη καθημερινή δραστηριότητα.

IV    Βαριά ΚΑ με δύσπνοια σε ηρεμία ή στην ελάχιστη προσπάθεια.

 

Αντικειμενικά ευρήματα

Μερικές φορές λείπουν τα αντικειμενικά ευρήματα! Όταν υπάρχουν, αυτά μπορεί να είναι: Περιφερικά οιδήματα, δύσπνοια, κυάνωση, πνευμονικοί ρόγχοι, συμφόρηση τραχηλικών φλεβών, ταχυκαρδία, καρδιακά φυσήματα, 3ος ή 4ος καρδιακός τόνος (’’καλπαστικός ρυθμός’’). Ηπατομεγαλία; Ασκίτης; Στην κατακλιμένη θέση το οίδημα μπορεί να εντοπίζεται πάνω από την ιερή μοίρα της ΣΣ.

 

Διαφορική διάγνωση

Επηρεασμένη φυσική κατάσταση, αναιμία, ΧΑΠ, άσθμα, υπερβολικό ΒΣ, υποθυρεοειδισμός, ισχαιμία μυοκαρδίου χωρίς στηθάγχη, διάφορες πνευμονικές νόσοι (π.χ. εμφύσημα, πνευμονική ίνωση, όγκοι με πλευριτική συλλογή, πνευμονική εμβολή), νεφρική νόσος, αρρυθμία, ηπατική νόσος, οίδημα κάτω άκρων εξαιτίας θερμότητας, όπως λόγω παχυσαρκίας.

 

Διερεύνηση

Ιστορικό: Καρδιο-πνευμονική νόσος; διαβήτης; κάπνισμα; (Πόσα έτη και ποσότητα!), ύψος/βάρος, ιστορικό λήψης φαρμάκων. Εκτιμήστε το λειτουργικό επίπεδο σύμφωνα με την ταξινόμηση της καρδιολογικής εταιρείας της Νέας Υόρκης (NYHA).

ΗΚΓ: Αρρυθμία; Σημεία ισχαιμίας/παλιάς μυοκαρδιακής βλάβης/υπερτροφίας; αποκλεισμός σκέλους; Ένα τελείως φυσιολογικό ΗΚΓ αποκλείει με μεγάλη πιθανότητα μία σημαντικού βαθμού μυοκαρδιακή νόσο!

ΥΧΚΓ/Υπερηχοκαρδιογραφία: Πρέπει να γίνεται πάντα, όταν υπάρχει υποψία ΚΑ, ώστε να γίνει εκτίμηση της συστολικής λειτουργίας (ΚΕ), της διαστολικής λειτουργίας, της λειτουργίας των βαλβίδων. ΚΕ < 50% είναι παθολογικό και ισοδυναμεί με συστολική δυσλειτουργία. Σημαντικές πληροφορίες για το παραπεμπτικό αποτελούν: Η ταξινόμηση NYHA, τυχόν καρδιακά φυσήματα, η ΗΚΓ/κή εκτίμηση, καθώς και προΰπαρξη ισχαιμικής καρδιοπάθειας/υπέρτασης και ιστορικό καπνίσματος. Η ταυτόχρονη παρουσία περισσότερων του ενός συμπτωμάτων είναι σύμφωνη με ΚΑ, ενώ η διάγνωση ΚΑ ενισχύεται από το παθολογικό ΗΚΓ, την παθολογική ακτινολογική εικόνα, που απεικονίζει τη συμφόρηση ή την καρδιομεγαλία, και από την πιθανή υψηλή τιμή BNP (εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου) και αποτελούν αφορμή περαιτέρω διερεύνησης με υπερηχοκαρδιογραφία.

Η κλινική διερεύνηση της ΚΑ παρά τη βέλτιστη αντιμετώπιση + τα ευρέα QRS ( >120 millisecond) πρέπει να εξετάζεται με το ερωτηματικό: Δυσυγχρονισμός (= ασύγχρονη λειτουργία αριστερής και δεξιάς κοιλίας). Διενεργείται με ντόπλερ κατά το συνήθη υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο.

 

Α/α καρδιάς/πνευμόνων: Γίνεται κυρίως σε υποψία πνευμονικής νόσου.

 

Σπιρομέτρηση: Γίνεται σε υποψία ΧΑΠ, δηλαδή σε όλους, όσοι καπνίζουν > 25-30 έτη.

Εργαστηριακές εξετάσεις: Hb, Na, K, SGPT, κρεατινίνη,  TSH, γλυκόζη πλάσματος, CRP, στικ ούρων, λιπιδαιμικό προφίλ (σε γνωστή ισχαιμική καρδιοπάθεια ή διαβήτη), το ΒΣ (το οποίο παρακολουθείται σταθερά με ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανή κατακράτηση υγρών).

Τα καρδιακά πεπτίδια, όπως BNP/ANP/NT-pro-BNP, χρησιμοποιούνται στη διάγνωση και την παρακολούθηση της ΚΑ. Οι φυσιολογικές τιμές εξαρτώνται από το εκάστοτε εργαστήριο. Γενικά επικρατεί κάποια αβεβαιότητα, όσο αφορά τις τιμές, με βάση τις οποίες θα αποκλειστεί ή θα διαγνωστεί με ακρίβεια η ΚΑ! Η NT-proBNP είναι περισσότερο χρήσιμη από την BNP, όταν ο εργαστηριακός έλεγχος γίνεται εκτός νοσοκομείου. Πρόκειται για πιο αξιόπιστη παράμετρο. Οι προτεινόμενες ανώτατες τιμές, όσο αφορά την NT-proBNP ( = ισχυρές ενδείξεις για ΚΑ), είναι οι παρακάτω:

πάνω από 450 pg/mL (για ασθενείς < 50 ετών).

πάνω από 900 pg/mL (για ασθενείς 50-75 ετών).

πάνω από 1800 pg/mL (για ασθενείς > 75 ετών).

 

Υψηλή BNP επίσης ανευρίσκεται σε κόπωση προσπάθειας/φυσικής δραστηριότητας, νόσο των στεφανιαίων αγγείων, υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, μυοκαρδιοπάθεια, διαταραχές του ρυθμού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η κολπική μαρμαρυγή, καρδιακές βαλβιδοπάθειες, νεφρική νόσο, ΣΔ, αναιμία, φαρμακευτική αγωγή (δακτυλίτιδα, β-αποκλειστές), έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκυμοσύνη.

 

Αιτίες αύξησης της NTproBNP αποτελούν επίσης η αύξηση της ηλικίας, το γυναικείο φύλο, η οξεία καρδιακή ισχαιμία, η κολπική μαρμαρυγή και άλλες ταχυαρρυθμίες, η αορτική στένωση και άλλες βαλβιδοπάθειες, η μυοκαρδιοπάθεια, η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, η υπέρταση, η πνευμονική εμβολή, η πνευμονική υπέρταση, η νεφρική ανεπάρκεια, η θυρεοτοξίκωση.

 

Τα καρδιακά πεπτίδια ελαττώνονται κατά τη θεραπευτική αγωγή με αναστολείς-ΜΕΑ/αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ARB), β-αποκλειστές, ανταγωνιστές της αλδοστερόνης, διουρητικά, το υπερβολικό ΒΣ.

Φυσιολογικές τιμές καρδιακών πεπτιδίων αποκλείουν με μεγάλη πιθανότητα την ΚΑ σε ασθενή, που δε λαμβάνει καρδιολογικά φάρμακα.

&nbsp

50δευτερόλ.

Επισκόπηση θεραπειών

Η θεραπεία θα παρουσιαστεί με μία καθυστέρηση 50 δευτερολέπτων.
Απαιτείται είσοδος χρήστη, αν επιθυμείτε να δείτε την κάθε θεραπεία χωρίς καθυστέρηση. Η εγγραφή χρήστη είναι εντελώς δωρεάν. Ανοίξτε νέο λογαριασμό

- ή -
Existing Users Log In
   

Συμβουλές!

Αν έχετε ξεχάσει το όνομα χρήστη, μπορείτε να επιλέξετε το: "Ξέχασα το όνομα χρήστη", πριν να διαγράψετε τον κωδικό σας.

Στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση: info@iatrikipraktiki.com ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για διάφορες ερωτήσεις.

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.