Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Καρδιαγγειακά νοσήματα > Διαταραχές της αγωγιμότητας

Διαταραχές της αγωγιμότητας

Ορισμός

Ο αποκλεισμός του δεξιού ή του αριστερού σκέλους προκαλεί παραμόρφωση και αύξηση του πλάτους του συμπλέγματος των κοιλιών. Πλήρης αποκλεισμός σκέλους, αν η διάρκεια του QRS υπερβαίνει τα 0,12 δευτ. Σε ατελή αποκλεισμό μικρότερη διάρκεια, αλλά η τυπική διαμόρφωση-QRS. Ο κανόνας είναι ότι η μορφή, που καταγράφεται στις V5-6, παρουσιάζεται και στην Ι και την aVL.

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.