Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Καρδιαγγειακά νοσήματα > Διαταραχές της αγωγιμότητας – Οπίσθιος κατώτερος αποκλεισμός, ΑΟΗ (Αριστερός οπίσθιος ημιαποκλεισμός)

Διαταραχές της αγωγιμότητας – Οπίσθιος κατώτερος αποκλεισμός, ΑΟΗ (Αριστερός οπίσθιος ημιαποκλεισμός)

ICD-10: I45

Διάγνωση

Δεξιόστροφος ηλεκτρικός άξονας στο πρόσθιο επίπεδο με υψηλό R και απουσία του S στην II και βαθύ S στην Ι δυσχέρεια στη διάγνωση.

 

Αιτιολογία

Όπως και στον ΑΠΗ και σε πνευμονική νόσο. Ο καθένας από αυτούς τους δύο ημιαποκλεισμούς, ΑΠΗ και ΑΟΗ, σε συνδυασμό με αποκλεισμό δεξιού σκέλους προδιαθέτουν για πλήρη κΚ-αποκλεισμό. Θεραπεία με βηματοδότη ενδείκνυται σε ασθενείς με ζάλη και/ή λιποθυμίες άγνωστης αιτιολογίας.

 

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.