Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Καρδιαγγειακά νοσήματα > Διαλείπουσα χωλότητα, Ανεπάρκεια της περιφερικής κυκλοφορίας, Κράμπα της γαστροκνημίας, Αρτηριακή νόσος κάτω άκρων, Περιφερική αρτηριοπάθεια, Περιφερική-αρτηριακή αγγειοπάθεια

Διαλείπουσα χωλότητα, Ανεπάρκεια της περιφερικής κυκλοφορίας, Κράμπα της γαστροκνημίας, Αρτηριακή νόσος κάτω άκρων, Περιφερική αρτηριοπάθεια, Περιφερική-αρτηριακή αγγειοπάθεια

ICD-10: I73.9

Ορισμός

Αρτηριακή νόσος κάτω άκρου υπάρχει, όταν ο σφυροβραχιόνιος δείκτης (ABI = Ankle Brachial Index) είναι < 0,9. Διαλείπουσα χωλότητα = Ισχαιμικό άλγος, που εκδηλώνεται κατά τη φυσική καταπόνηση και υποχωρεί με την ανάπαυση. Σοβαρή ισχαιμία: Χρόνιο ισχαιμικό άλγος, που εκδηλώνεται κατά την ανάπαυση για > 2 εβδομάδες, σε έδαφος αντικειμενικά τεκμηριωμένης αρτηριακής αποφρακτικής νόσου.

 

Αίτια

Αρτηριοσκλήρυνση και στενώσεις αγγείων. Η αρτηριοσκλήρυνση της αρτηριακής νόσου των κάτω άκρων είναι συνήθως γενικευμένη. Συμβαίνει συχνά σε καπνιστές και σε διαβητικούς. Η αγγειίτιδα μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της διαλείπουσας χωλότητας.

 

Διαφορική διάγνωση

Από στένωση σπονδυλικής στήλης (συνήθως επιδεινώνεται σε όρθια θέση/κατά τη βάδιση σε κατήφορο. Περνάει αρκετός χρόνος πριν να υποχωρήσει το άλγος με ανάπαυση), από DVT (Deep Vein Thrombosis) με φλεβική χωλότητα (ιστορικό πίεσης/τάσης ή κλινική εικόνα DVT), από οσφυο-ισχιαλγία (διαξιφιστικό, σαν κέντρισμα άλγος, που εκδηλώνεται τόσο σε κίνηση, όσο και σε ακινησία, κυρίως στην πρόσθια ή την οπίσθια επιφάνεια του κάτω άκρου, πόνος, που επηρεάζεται από τη στάση του σώματος), από αρθρίτιδα ισχίου/γόνατος (ο πόνος εμφανίζεται και σε όρθια θέση), από αναιμία, από μυοπεριτοναϊκό σύνδρομο, στο οποίο  ο αντανακλαστικός πόνος έχει ως εστία προέλευσης κυρίως τον απιοειδή μυ, καθώς και τον ελάσσονα γλουτιαίο μυ, χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος (ο πόνος υποχωρεί βραδέως σε ανάπαυση. Προσβάλλει συνήθως μυώδη άτομα).

 

Συμπτώματα

Τυπική εικόνα με συνεχές άλγος στη γαστροκνημία κατά τη φυσική καταπόνηση, το οποίο τελικά αναγκάζει τον ασθενή να σταματήσει και να ξεκουραστεί. Μερικές φορές ο πόνος εντοπίζεται στος γλουτούς/τα ισχία/τα άκρα πόδια. Όχι σπάνια ο ασθενής μετά την ξεκούραση συνεχίζει τη φυσική του δραστηριότητα και καταφέρνει να διανύει μεγαλύτερη απόσταση από πρωτύτερα. Μερικές φορές μυϊκή αδυναμία, που περιγράφεται ως ΄΄δε μπορώ να σταθώ στα πόδια μου΄΄. Κάποιες φορές τα συμπτώματα είναι λιγότερο ειδικά, όπως αδυναμία/αιμωδίες/κράμπες κάτω άκρου. Η νόσος μπορεί επίσης να εκδηλώνεται ως πόνος στην ηρεμία (ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες) μαζί με ισχαιμικές νεκρώσεις του δέρματος. Άλλες φορές είναι ασυμπτωματική (η νόσος εξαρτάται από τα επίπεδα των δραστηριοτήτων του ασθενούς). Στους διαβητικούς συχνά εκδηλώνεται μόνο λίγο άλγος, εξαιτίας της νευροπάθειας. Στένωση της επιπολής μηριαίας ή της ιγνυακής αρτηρίας προκαλεί συμπτώματα στη γαστροκνημία. Στένωση της κοινής μηριαίας αρτηρίας προκαλεί συμπτώματα στο μηρό. Στενώσεις της λαγόνιας αρτηρίας προκαλούν συμπτώματα στο ισχίο/τους γλουτούς.

 

Διερεύνηση

Ιστορικό (απόσταση βάδισης σε μέτρα, εντόπιση του πόνου, τυχόν πόνος ανάπαυσης, κάπνισμα; ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου;). Κλινική εκτίμηση της κατάστασης των περιφερικών αγγείων με ψηλάφηση των σφύξεων του άκρου ποδιού/της ιγνυακής. Επιπλέον ψηλάφηση/ακρόαση της κοιλιακής αορτής, των αγγείων της λαγόνιας και της κοινής μηριαίας. Μέτρηση της περιφερικής ΑΠ, συμπεριλαμβανομένου του σφυροβραχιόνιου δείκτη (ABI = Συστολική πίεση σφυρού/Συστολική πίεση βραχίονα). ABI 0,9 – 1,3 θεωρείται φυσιολογικός. ABI < 0,9 σημαίνει επικίνδυνη γενικευμένη αθηροσκληρυντική νόσος, < 0,6 συνεπάγεται ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για θανατηφόρο επεισόδιο, προερχόμενο από το καρδιαγγειακό σύστημα, < 0,5 (πίεση σφυρού < 50-70 mmHg, πίεση δακτύλων ποδιού < 30-50 mmHg) και συνηγορεί για επικίνδυνη ισχαιμία του άκρου ποδιού. Όταν πρόκειται για διαβητικούς και η τιμή είναι > 1,3 (εξαιτίας αγγείου, που δεν είναι συμπιεσμένο), χρειάζεται να γίνει έλεγχος της πίεσης των δακτύλων του ποδιού. Παρατηρήστε τυχόν ωχρότητα και περιφερική ψυχρότητα του άκρου ποδιού (ιδιαίτερα, όταν το πόδι βρίσκεται σε ανάρροπη θέση, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί αξιοσημείωτη υπεραιμία με το πόδι οριζόντια και ενώ ο ασθενής βρίσκεται σε καθιστή θέση [πρόκειται για τη δοκιμασία Ratschow]), παρουσία τριχοφυΐας, κατάσταση ονύχων και τυχόν ύπαρξη πληγής. Παρατηρήστε τη φλεβική πλήρωση. Ψηλαφητές σφύξεις στην περιοχή του αστραγάλου, καθώς και τριχοφυΐα στα δάκτυλα του ποδιού αποκλείουν σοβαρή ισχαιμία.

 

Μέτρηση περιφερικής ΑΠ: Να χρησιμοποιείτε τα κοινά περιβραχιόνια πιεσομέτρων, τα οποία θα εφαρμόζετε πάνω από τον αστράγαλο. Να χρησιμοποιείτε ντόπλερ αντί για στηθοσκόπιο (επαλείψτε τον αισθητήρα της συσκευής υπερήχου με άφθονη γέλη και τοποθετήστε τον πάνω από τη ραχιαία του ποδιού αρτηρία και πάνω από την πρόσθια κνημιαία αρτηρία. Αποφύγετε την άσκηση πίεσης στο δέρμα!). Μετρήστε τη συστολική πίεση του ποδιού και συγκρίνετέ την με τη συστολική του βραχίονα. Για τον υπολογισμό του δείκτη επιλέγεται η πιο υψηλή από τις μετρημένες τιμές. Όταν πρόκειται για διαβητικούς, λαμβάνεται υπόψη κυρίως η πίεση των δακτύλων του ποδιού λόγω σκλήρυνσης των αγγείων, κάτι που οδηγεί στη μέτρηση (ψευδώς) πολύ υψηλού ABI. Κατά τη μέτρηση της πίεσης των δακτύλων του ποδιού τα κατώτερα φυσιολογικά όρια πίεσης, κάτω από τα οποία θεωρείται ότι πρόκειται για ισχαιμία, είναι συστολική πίεση 40-50 mmHg. Εργαστηριακή διερεύνηση: ΑΠ, Hb, Ht (κλασματικός όγκος ερυθροκυττάρων), PLT, γλυκόζη πλάσματος, HbA1c, λιπιδαιμικό προφίλ, κρεατινίνη ορού, ΗΚΓ. Όταν η διάγνωση δεν είναι ξεκάθαρη ή όταν χρειάζεται διερεύνηση αθηροσκληρυντικών αλλοιώσεων, συνιστάται παραπομπή για εκτίμηση με (έγχρωμο) Duplex. Η διάγνωση της στένωσης του διχασμού (στις κοινές λαγόνιες αρτηρίες) της αορτής μπορεί να γίνει από ακτινολόγο με υπέρηχο. Η αγγειογραφία με MRI ή CT διενεργείται από αγγειοχειρουργό πριν από προγραμματισμένη επαναγγείωση.

50δευτερόλ.

Επισκόπηση θεραπειών

Η θεραπεία θα παρουσιαστεί με μία καθυστέρηση 50 δευτερολέπτων.
Απαιτείται είσοδος χρήστη, αν επιθυμείτε να δείτε την κάθε θεραπεία χωρίς καθυστέρηση. Η εγγραφή χρήστη είναι εντελώς δωρεάν. Ανοίξτε νέο λογαριασμό

- ή -
Existing Users Log In
   

Συμβουλές!

Αν έχετε ξεχάσει το όνομα χρήστη, μπορείτε να επιλέξετε το: "Ξέχασα το όνομα χρήστη", πριν να διαγράψετε τον κωδικό σας.

Στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση: info@iatrikipraktiki.com ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για διάφορες ερωτήσεις.

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.