Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Ουρολογικά νοσήματα > Ακράτεια ούρων σε γυναίκες.

Ακράτεια ούρων σε γυναίκες.

ICD-10: Ν39

Βλέπε το υποκεφάλαιο Ακράτεια ούρων στο κεφάλαιο Γυναικολογικά νοσήματα και αντίστοιχα Ακράτεια ούρων σε ηλικιωμένους στο κεφάλαιο Γηριατρικά νοσήματα!

 

 

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.