Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Καρδιαγγειακά νοσήματα > Έμφραγμα μυοκαρδίου, Ασταθής στηθάγχη

Έμφραγμα μυοκαρδίου, Ασταθής στηθάγχη

ICD-10: I21

Σχετικά με το Έμφραγμα του μυοκαρδίου βλέπε επίσης το αντίστοιχο υποκεφάλαιο στο βιβλίο Επείγουσα Ιατρική Πρακτική.

 

Αιτιολογία

Συνήθως αποτελεί επακόλουθο της επονομαζόμενης ρήξης (αθηρωματικής) πλάκας με συνέπεια τη συσσώρευση θρόμβου. Άλλες αιτίες είναι η αυξημένη ανάγκη για κατανάλωση οξυγόνου ή η μειωμένη διαθεσιμότητα σε οξυγόνο (σπασμός των στεφανιαίων, αναιμία, υπέρταση, υπόταση, αρρυθμία). Μετά από καρδιακή ισχαιμία, νέο αποκλεισμό σκέλους, θρόμβωση στεφανιαίων μπορεί να ακολουθήσει έμφραγμα μυοκαρδίου με αιφνίδιο θάνατο.

Παράγοντες κινδύνου: Βλέπε στο υποκεφάλαιο: Πρόληψη καρδιαγγειακών νόσων στο παρόν κεφάλαιο.

 

Συμπτώματα

Οπισθοστερνικό θωρακικό άλγος > 15 λεπτών σε ηρεμία, το οποίο δεν υποχωρεί με λήψη υπογλώσσιας νιτρογλυκερίνης. Συχνά αντανακλά στον τράχηλο, τις σιαγόνες, τα δόντια, τους ώμους ή τους βραχίονες. Μπορεί να εκδηλώνονται συγχρόνως άλλα συμπτώματα, τα οποία μερικές φορές να αποτελούν και τα πρώτα συμπτώματα: Ανησυχία, δύσπνοια (πνευμονικό οίδημα;), ναυτία, εξασθένηση, αίσθηση ότι νοσεί, αδυναμία, λιποθυμία και ιδρώτες. Σε ηλικιωμένους είναι συχνή η κοιλιαλγία.

΄΄Το σιωπηλό έμφραγμα΄΄ είναι συχνό σε ηλικιωμένους (έχει διαπιστωθεί ότι ποσοστό μέχρι 80% των εμφραγμάτων μένουν αδιάγνωστα!!!), σε διαβητικούς, ενώ συνηθέστερα προσβάλλονται οι γυναίκες. Ασυνήθιστη κόπωση διάρκειας αρκετών εβδομάδων μπορεί να προμηνύει έμφραγμα, ιδιαίτερα σε γυναίκες.

 

Διάγνωση

* Τιμή τροπονίνης, που ανευρίσκεται τουλάχιστον μία φορά πάνω από τα φυσιολογικά όρια, ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης + ανέρευση τιμών, που αυξάνονται ή μειώνονται σε επανάληψη των μετρήσεων (τουλάχιστον δύο μετρήσεις με μεσοδιάστημα το λιγότερο 6 ωρών).

Επίσης τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

–   Τυπικά συμπτώματα > 15 λεπτών (βλέπε παραπάνω στα Συμπτώματα) ή πνευμονικό οίδημα χωρίς άλλη εξήγηση.

–   Μεταβολές στο ΗΚΓ (βλέπε παρακάτω):

*Aνάσπαση-ST ή νεοεμφανιζόμενος αποκλεισμός αριστερού σκέλους.

Δεν υπάρχουν σαφή όρια για το διαχωρισμό μεταξύ εμφράγματος του μυοκαρδίου και ασταθούς στηθάγχης. Καθοριστικά για τη διάγνωση είναι μόνο τα επίπεδα των     βιοχημικών δεικτών.

*Διαγνωστικά ευρήματα, που δείχνουν πρόσφατη απώλεια βιώσιμου μυοκαρδίου ή     διαταραχές της κινητικότητας των τοιχωμάτων.

*Aσθενής, στον οποίο μετά από διενέργεια PTCA, οι δείκτες καρδιακής βλάβης     παρουσιάζουν αύξηση σε τιμές τουλάχιστον 3 φορές πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

 

Μεταβολές-ΗΚΓ: Η διάγνωση βασίζεται σε ένα από τα τρία κριτήρια:

 

  1. Ανάσπαση-ST προς τα πάνω σε 2 τουλάχιστον απαγωγές.
  2. Παθολογικό κύμα-Q (> 0,03 δευτερόλ. και > 25% του πλάτους των κυμάτων-R) σε 2 τουλάχιστον απαγωγές ή παθολογική πρόοδος των R.
  3. Αρνητικοποίηση των Τ/κατάσπαση-ST σε τουλάχιστον 2 απαγωγές.

Τα δύο πρώτα από τα παραπάνω κριτήρια αφορούν έμφραγμα με ανάσπαση-ST και το τελευταίο έμφραγμα χωρίς ανάσπαση-ST.

 

Οι ΗΚΓ/κές μεταβολές συμβαίνουν σε διάφορες φάσεις κατά την εξέλιξη τιυ εμφράγματος (βλέπε την εικ. 2). Κατά τη φάση 1 είναι διακριτή η ανάσπαση-ST. Αναπτύσσεται ένα παθολογικό κύμα-Q. Στη φάση 2 το τμήμα-ST επανέρχεται στο φυσιολογική του μορφή. Το κύμα-T αναστρέφεται. Στη φάση 3 ξεκινάει η επαναφορά του κύματος-Τ στη φυσιολογική του μορφή και τελικά στη φάση 4 το τμήμα ST-T έχει επανακτήσει πλήρως τη φυσιολογική του μορφή, ενώ διατηρείται ένα παθολογικό κύμα-Q. Παρατηρείστε ότι μόνο στο 40% των ασθενών με έμφραγμα του μυοκαρδίου παρατηρούνται μεταβολές-ST στην οξεία φάση! Ένα φυσιολογικό ΗΚΓ-ηρεμίας δεν αποκλείει την ύπαρξη εμφράγματος του μυοκαρδίου ούτε την ύπαρξη ασταθούς στηθάγχης!

Έμφραγμα μυοκαρδίου, που έχει συμβεί παλαιότερα, μπορεί να διαπιστωθεί από την ανάπτυξη κύματος-Q και/ή μέσω διαγνωστικής εικόνας, στην οποία το μυοκάρδιο φαίνεται λεπτό και δε συστέλλεται φυσιολογικά.

 

(Εικ.2)

50δευτερόλ.

Επισκόπηση θεραπειών

Η θεραπεία θα παρουσιαστεί με μία καθυστέρηση 50 δευτερολέπτων.
Απαιτείται είσοδος χρήστη, αν επιθυμείτε να δείτε την κάθε θεραπεία χωρίς καθυστέρηση. Η εγγραφή χρήστη είναι εντελώς δωρεάν. Ανοίξτε νέο λογαριασμό

- ή -
Existing Users Log In
   

Συμβουλές!

Αν έχετε ξεχάσει το όνομα χρήστη, μπορείτε να επιλέξετε το: "Ξέχασα το όνομα χρήστη", πριν να διαγράψετε τον κωδικό σας.

Στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση: info@iatrikipraktiki.com ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για διάφορες ερωτήσεις.

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.