Ιατρική Πρακτική 2017

PM 2017

Κεφάλαιο > Ψυχικά νοσήματα > Άνοια, άνοια Alzheimer

Άνοια, άνοια Alzheimer

ICD-10: F03 DSM-IV: 294.8 (Demens UNS)

Βλέπε το υποκεφάλαιο: Άνοια στο κεφάλαιο: Γηριατρικές νόσοι.

Τελευταία ενημέρωση:

Επιθυμείτε να φαίνεστε και εσείς εδώ;
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα διαφήμισής σας στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία για προτάσεις σχετικά με τη διαφήμισή σας.