Περιγραφή:Οι πληροφορίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα απευθύνονται σε γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό της ανοιχτής περίθαλψης.

H Ιατρική στην Πράξη

PM 2017

Εταιρεία > Sanofi AB

Εταιρεία

Sanofi AB

Adress:
Box 14142
167 14 Bromma
Sverige

Tel: 08-634 50 00
Fax: 08-634 50 55

www.sanofi.se

Sanofi är ett forskande hälso- och sjukvårdsföretag med stark europeisk bas och är en del av svensk sjukvård. Med vårt globala och lokala engagemang för folkhälsa är det naturligt med dialog med sjukvården och samhället. God hälsa är en förutsättning för välfärd och tillväxt.

 

Huvuddelen av vår affärsverksamhet är inriktad på marknaden för receptbelagda läkemedel och i Sverige har vi inriktat oss på fem stora behandlingsområden:

– Diabetes/Metabolism
– Kardiologi/Trombos
– Onkologi
– Centrala nervsystemet
– Internmedicin

 

Impression

Τελευταία ενημέρωση:
Επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρουσίαση των θεμάτων; Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα μας. Επικοινωνία για δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα.