Περιγραφή:Οι πληροφορίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα απευθύνονται σε γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό της ανοιχτής περίθαλψης.

H Ιατρική στην Πράξη

PM 2017

Εταιρεία > BioPhausia AB

Εταιρεία

BioPhausia AB

Adress:
Blasieholmsgatan 2
111 48 Stockholm

Tel: 08-407 64 30

www.biophausia.se

BioPhausia utvecklar och säljer receptbelagda läkemedel inom Norden.

 

Affärsidén är att erbjuda sjukvården och patienter kostnadseffektiva och välbeprövade läkemedel. Detta uppnås genom en affärsdriven organisation med fokus på att ständigt se nya möjligheter och utveckla befintliga och nya produkter.

 

Genom att identifiera affärsmöjligheter och vidareutveckla mogna eller nischade produkter, kan BioPhausia erbjuda kostnadseffektiva läkemedel utan att bedriva egen forskning eller tillverkning.

 

BioPhausia är sedan juni 2011 ett helägt dotterbolag till Medivir AB.

 

biophausia_logo

Τελευταία ενημέρωση:
Επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρουσίαση των θεμάτων; Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα μας. Επικοινωνία για δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα.