Περιγραφή:Οι πληροφορίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα απευθύνονται σε γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό της ανοιχτής περίθαλψης.

H Ιατρική στην Πράξη

PM 2017

Εταιρεία > Bayer AB

Εταιρεία

Bayer AB

Adress:
Box 606
169 26 Solna

Tel: 08-580 223 00

www.bayer.se

Bayer är ett internationellt företag med kärnkompetens inom områdena hälsa, kost och högteknologiska material. Syftet med våra produkter och tjänster är att vara människor till gagn och förbättra deras livskvalitet. Samtidigt vill vi skapa värde genom innovation, tillväxt och högre lönsamhet.

bayer_healthcare_logo

Τελευταία ενημέρωση:
Επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρουσίαση των θεμάτων; Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα μας. Επικοινωνία για δυνατότητα συμμετοχής στην παρουσίαση των θεμάτων στην ιστοσελίδα.